Informace pro pacienty o podmínkách ošetření a zárukách

Naše ordinace má smlouvy se zdravotními pojišťovnami 111, 201, 211, 205, 207, 213. Pacient bere na vědomí, že péče hrazená zdravotními pojišťovnami kryje pouze některé základní druhy ošetření,  a to pouze za použití nejdostupnějších materiálů. Za ostatní ošetření a ošetření s použitím kvalitnějších materiálů bude pacientovi léčba účtována k přímé úhradě.

Ceník služeb je přístupný k nahlédnutí v ordinaci.

Možné individuální varianty léčby a cenový návrh pro daného pacienta sdělí lékař pacientovi na základě vyšetření, a to před vlastním léčebným výkonem. U rozsáhlých (klinicky i cenově náročných) rekonstrukčních výkonů připraví lékař pacientovi na vyžádání písemný cenový plán.

Minutová sazba (MS) použitá ke kalkulaci cen výkonů a výrobků reprezentuje veškeré náklady za výkon ordinace zahrnující odbornou práci, použité technologie i běžné (standardní) materiály a zajištění hygienického režimu ordinace.
Speciální materiály (jednorázové nástroje, speciální hmoty, atd.) a protetické výrobky nejsou zahrnuty v minutové sazbě a účtují se pacientovi zvlášť.

Úhrada se provádí vždy na základě detailní specifikace pro pacienta.
Platba probíhá hotově nebo přes platební terminál.

Záloha ve výši 50% je vyžadována u všech výkonů s cenou nad 5.000,- Kč/výkon.

Vyhrazujeme si právo možnosti odmítnout či ukončit léčbu, pokud:
– pacient nedodržuje navržený léčebný postup
– pacient se opakovaně dopustí neomluvené absence – bez včasné omluvy nedodrží sjednaný termín
– požadavky pacienta odporují odbornému profesnímu přesvědčení lékaře
– z dalších zákonných důvodů (provozní či kapacitní důvody)

POVINNOSTI PACIENTA:

Pacient je zejména povinen:
– řídit se vnitřním řádem poskytovatele
– pravdivě informovat lékaře o svém zdravotním stavu a souvisejících záležitostech
– dodržovat navržený léčebný postup
– pečovat o své orální zdraví odpovídajícím způsobem tak, aby se vyvaroval všech odstranitelných  (preventabilních) zdravotních rizik  a dbát o vysoký standard své zubní hygieny

POVINNOSTI POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB:

– snažíme se vám poskytovat co nejlepší péči, kterou bychom si představovali i sami pro sebe, a proto neustále hledáme další možné postupy a ošetření, které by toto splňovaly
– standard, který drží, garantují a proklamují české zdravotní pojišťovny, je podle našich znalostí a zkušeností nedostačující, a proto se snažíme uplatňovat takové postupy a ošetření, které jsou na úrovni dnešních poznatků stomatologie a které mohou z dlouhodobého hlediska obstát a zaručit Vám co nejdelší zdraví Vašich zubů, tak jak je to jen v daných podmínkách možné
– na výplně poskytujeme standardní záruku 12 měsíců
– na protetické výrobky poskytujeme záruku 24 měsíců (záruka se vztahuje pouze na výrobek vlastní a neplatí v případě rozšíření léčby, změně diagnózy, selhání pilíře a dalších indikací směřujících ke změně stavu v ústech pacienta od stavu počátečního, ve kterém byl protetický výrobek dodán )
– nebude-li úrověň dentální hygieny dostačující, nemůžeme Vám garantovat trvanlivost ošetření

Důležité: Výše zmíněné podmínky vstupují v platnost dnem registrace pacienta – jeho podpisu na registračním formuláři. V případě neregistrovaných pacientů vstupují podmínky v platnost při vstupu do ordinace.